ondernemers bloed

Ondernemersbloed


Hij was vorig jaar langsgekomen, omdat hij voor zichzelf wilde gaan beginnen maar zich best onzeker voelde. De moeilijkheid zat hem in het feit dat zijn vader wilde dat hij het familiebedrijf zou voortzetten. En hij vond zelf dat zijn oudere zuster dit het beste kon doen. Zij wist veel meer over het bedrijf dan hij en hij wilde sowieso iets anders gaan doen. In die familie opstelling was hij hiermee in het reine gekomen en was inderdaad een eigen zaak begonnen.


Dit jaar wilde hij graag een privé opstelling. We keken naar de samenwerking met zijn nieuwe compagnons. En naar de intentie van potentiële opdrachtgevers, die grote belangstelling hadden getoond voor zijn te leveren producten. Een aantal zaken die aan het licht kwamen in de opstelling waren een eye opener, andere zaken bevestigden zijn eigen visie.


Wat hem ontroerde en sterkte was dat zijn overleden vader zijn onderneming zegende. Hij voelde zich hierdoor nu helemaal vrij om volop te ondernemen. Ook al was dat niet als opvolger in zijn vaders bedrijf.