Familie Opstelling

Familie Opstelling


Soms worden trauma's onbewust van generatie op generatie doorgegeven. We kunnen dingen die in het verleden zijn misgegaan met deze methode opsporen en rechtzetten.

In een familiesysteem

dienen de onderlinge binding, de ordening

en de balans in geven en nemen in evenwicht te zijn


Wat houdt een Familie Opstelling in?Een familie opstelling laat zien waar je energie verliest door verstrikkingen in jouw relaties met familieleden. Dit kunnen zelfs familieleden uit voorgaande generaties zijn. Of partners, vrienden, buren en kennissen.

Het wordt snel helder waar het om gaat. Vaak draait het om loyaliteitsconflicten, afhankelijkheid, verlies, angst, schuld, schaamte en buitensluiting. Tijdens de opstelling en daarna worden deze kwesties opgelost, zodat je weer vrijuit kunt leven.


Wat kun je met deze Opstelling bereiken?


Je krijgt een helder inzicht in de aard van jouw relaties, wat leidt tot acceptatie en onafhankelijkheid. Hierdoor kun je het gevoel terugkrijgen dat je volledig vrij beslissingen kunt nemen. Dat niemand of niets je meer gevangen houdt.

Ook kunnen we de mogelijke gevolgen van verschillende keuzes onderzoeken.

Dit helpt je om betere keuzes te maken.


Opstellingenwerk raakt de kern!Hoe werkt een Familie Opstelling?


Jij als vraagsteller ervaart een verstoorde balans en brengt dit in om daarmee tot inzicht en eventuele verandering te komen. Een aantal mensen die bij de opstelling aanwezig zijn stellen zich beschikbaar om, aan de hand van de te formuleren kwestie, de plaats van bepaalde thema’s of bepaalde mensen binnen een ruimte in te nemen. De mensen die dit doen noemen we "representanten".

De opsteller begeleidt de opstelling en stelt vragen aan de vraagsteller en aan de representanten.


Eerst wordt jij als vraagsteller door de opsteller kort geïnterviewd. Hierbij wordt er naar feiten over het systeem gevraagd en wordt de kwestie waar je mee zit zo helder mogelijk geformuleerd. Vervolgens worden de representanten door jou als vraagsteller intuïtief in de ruimte opgesteld. Hen wordt gevraagd te letten op veranderingen in het lichaamsgevoel, de emoties en de gedachten. Gedurende de opstelling stelt de opsteller regelmatig vragen op gevoelsniveau aan de representanten. Aan de hand van wat zij ervaren kunnen zij gaandeweg andere posities innemen. Van hieruit geven zij nieuwe informatie.


Jij als vraagsteller krijgt de gelegenheid de opstelling van alle kanten te aanschouwen en kunt daar op reageren. Soms gebeurt dit aan de hand van de vragen die de opsteller jou stelt. Ook kun jij als vraagsteller aan het eind van de opstelling jouw eigen plaats in de opstelling innemen om zo het nieuwe beeld van het systeem te kunnen integreren.HoofdprincipesBij opstellingen gaan we uit van drie hoofdprincipes die gelden binnen het familiesysteem:


Binding = ieder lid van het familiesysteem heeft recht op een plek,

Ordening = men dient op de juiste plek te staan en hier geaccepteerd te worden

Balans = geven en nemen dienen in evenwicht te zijn.


Geen acht slaan op deze wetten levert een krachtenspel op. De spanningen hiervan leiden tot symptomen. De opsteller ondervraagt de representanten, waardoor zowel de krachten die spelen als de symptomen helder kunnen worden. De antwoorden van de representanten en de interventies van de opsteller leiden tot diep inzicht in de oorzaken van de problemen binnen het systeem. Met eenvoudige rituelen en oprechte uitspraken wordt de overtreding van de principes ongedaan gemaakt en komt men weer tot gezonde verhoudingen ofwel een herstelde balans.Thema's


Allerlei uiteenlopende levensvragen rondom:


familie

liefdesrelaties

vriendschappen

scheiding

kinderen

ziekte

verlies

overlijden

levensdoel

vrijheid

inkomen

wonen

werk
Aanbevolen

litteratuur

Bert Hellinger, de grondlegger van de Familie Opstellingen, heeft een aantal goede boeken hierover geschreven:


"De verborgen dynamiek van familiebanden"


"Hart tegen hard"


"De kunst van het helpen"