Zakelijke Opstelling

Zakelijke Opstelling


Voor ZZP-ers, MKB-ers, grote bedrijven, organisaties en instellingen.


Wat houdt een zakelijke opstelling in?Bij een zakelijke opstelling bekijken we het systeem van alle relaties van een bedrijf. Wat zijn de precieze verhoudingen tussen eigenaren, management, diverse afdelingen, werknemers op de werkvloer, concurrenten, klanten, toeleveranciers, vakbonden en politici?


Het is van belang dat dit systeem optimaal functioneert. Dan zijn de wortels sterk en is er groei en bloei mogelijk.


Een opstelling is een uitstekend middel om dit krachtenspel zichtbaar te maken.Wat kun je ermee bereiken?


Een zakelijke opstelling richt zich op het verleden, het heden en de toekomst van jouw bedrijf of afdeling.


Verleden: Kwesties die in het verleden niet zijn opgelost kunnen de verhoudingen steeds meer gaan verstoren. Hierbij gaat vaak om ontslagen, ongevallen, bedrijfsopvolging,  reorganisaties en fusies.  Door de problemen alsnog onder ogen te zien komt er weer energie vrij voor een betere samenwerking.


Heden: Hoe verhouden de mensen en bedrijven met wie je op dit moment samenwerkt zich tot elkaar en tot jouzelf? De opstelling laat duidelijk zien wie of wat wel en niet functioneert. Dankzij dit inzicht kun je veel effectiever handelen.


• Toekomst: Een zakelijke opstelling is zeer geschikt om opties en alternatieven te onderzoeken. Je ziet duidelijk wat de beste keus is uit diverse plannen of toekomst-scenario’s.


Kortom:

Je krijgt snel een volledig overzicht van de situatie en kunt daardoor effectief handelen.

Opstellingenwerk laat helder zien

welke relaties op dit moment niet kloppen,

maakt je vrij

van negatieve invloeden uit het verleden

en helpt je

om de beste keuzes te maken voor de toekomst.


Binding, ordening en balans


In een systeem spelen deze drie principes een cruciale rol. Elk kent zijn eigen wetten.


Binding   

Dit is de emotionele component.

Hierbij gaat het om begrip, veiligheid, vertrouwen, genegenheid en gevoel van verbondenheid.


Ordening

Dit is de rationele component.

Hierbij gaat het over rollen, regels, functies, rangorde, competenties en bevoegdheden.


Balans van geven en nemen

Dit is de fysieke component.

Hierbij gaat het over geld, diensten, goederen, inspanning en waarde


Door verstoringen in deze drie componenten op te sporen, wordt de aanzet gegeven om deze op te lossen. Dit is de start van geheel nieuwe positieve ontwikkeling.De vergoeding voor grote opstellingen wordt bepaald in goed overleg.

Een privé opstelling over zakelijke kwesties duurt anderhalf uur en kosten 120 euro.

Thema's


reorganisatie

dalende omzet

complexe situaties

moeizame samenwerking

langdurige conflicten

falende projecten

behoefte aan bezieling

ontslagkwesties

juridische strijd

opvolging familiebedrijf

verkoop van het bedrijf

snelle groei of inkrimping

organisatiestructuur

nieuwe bedrijfscultuur   verdeling van de macht

interim problematiek

afzet nieuwe producten

nieuwe koers


Systemisch werk

Zakelijke opstellingen zijn  practische tools die ontwikkeld zijn vanuit de theorie van het Systemisch Werken.


Grondlegger hiervan is vooral Bert Hellinger geweest.

Hij heeft een aantal heldere boeken hierover geschreven:


"Het succes van Organisatie Opstellingen" en "De wijsheid

is voortdurend onderweg".


Na hem heeft met name Jan Jacob Stam de Organisatie Opstellingen in Nederland op de kaart gezet.


Ik heb in 2005 mijn opleiding gekregen van Jan Jacob Stam van het Bert Hellinger Instituut in Groningen.