Life Coaching

Life Coaching


Wanneer het leven best ingewikkeld wordt dan is het fijn om met iemand te sparren, die de nodige levenservaring heeft en die je kan helpen om je leven weer op de rit te krijgen.

Het leven is een feest - maar nu even niet.We leven in een geïndividualiseerde maatschappij. Dat betekent dat we veel persoonlijke vrijheid hebben verworven en minder afhankelijk zijn geworden van kerk en familie. De keerzijde hiervan is dat we veel minder vangnetten hebben op momenten dat het leven spannend wordt. Vrienden kunnen dan een hoop betekenen, maar kunnen ook niet altijd begrijpen waar je mee zit. Vaak omdat ze het zelf niet hebben meegemaakt.


Op zulke momenten is het fijn om te kunnen sparren met een Life Coach. Iemand met de nodige levenservaring en levenswijsheid.


Het leven wordt voortdurend bedreigd door twee gevaren:

te veel orde of teveel chaos

LevensfasesÉén van de dingen die verloren zijn gegaan in de moderne tijd zijn zinvolle overgangsrites. Het is zoveel gemakkelijker wanneer je door ouderen begeleid wordt tijdens de overgang naar de puberteit, wanneer je als volwassene voor het eerst gaat werken of voor het eerst een kind krijgt. Maar ook wanneer je je baan krijtraakt, gaat scheiden, in een midlife crisis belandt of wanneer je in de overgang of penopauze belandt en wanneer je met pensioen gaat.  Sinds de ontkerkelijking hebben we ook steeds minder rituelen om om te gaan met verlies en dood.


Life Coaching is heel geschikt om je bij al deze overgangen te helpen.


Een sessie duurt anderhalf uur en kost 100 euro plus 21% btw.
Thema's


Weten wat je wilt

Eigenwaarde

Zelfstandigheid

Vrijheid

Voldoening

Richting geven

Hulpbronnen

Sociaal vangnet

Oefeningen

Opleidingen

Volharden

Afstoten

Ruimte creëren

Verantwoordelijkheid

Vrijheid


Verandering

Alles verandert voortdurend,

maar de waarnemer

van dit alles

blijft eeuwig dezelfde.


Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren.


Groeien is springen in het onbekende, telkens weer.


Datgene wat niet lukt is meestal iets wat nu losgelaten dient te worden, zodat er plek komt voor iets nieuws.


Moeizame wegen

leiden vaak tot mooie bestemmingen.