Open middagen

Roots & Wings                  T O P C O A C H I N G                         S Y S T E M I S C H  W E R K

Met Hans Planje en Tosho KooimansIn 2019 bieden wij elke tweede zaterdagmiddag van de maand van 13 tot 16 uur een open middag aan, afwisselend in Hengelo en in Enschede.


Hierin kun je kennis maken met allerlei facetten van het thema Communicatie & Relatie en onze manier van werken daarmee.  Elke middag staat in het teken van een speciaal aspect van dit thema.


Bij de verkenning hiervan maken wij gebruik van astrologie, syste-mische opstellingen en eenvoudige oefeningen. En natuurlijk staan

wij ook open voor vragen over dit onderwerp.


Zelf zien wij deze middagen als een laboratorium, waarin wij samen met de deelnemers allerlei aspecten van Communicatie & Relatie onderzoeken.

OPEN MIDDAGEN over COMMUNICATIE & RELATIEZaterdag 9 februari  -  De Dansende Os – Schalkburgerstraat 28 Hengelo

Deze dag gaat over het aspect van “doorbreken”. Hoe doorbreek je patronen van aanpassing en onderwerping binnen relaties. Hoe communiceer je, dat je voor jezelf op wilt komen of dat je iets op een nieuwe manier wilt gaan doen.Zaterdag 9 maart  -  Ruimte voor Balans – Potsstraat 15 Enschede

Het aspect van deze middag is “overgave”. In hoeverre wil je relaties echt aangaan en wat zegt je gevoel hierover? Hoe kun je je angst voor en verlangen naar diep contact communiceren? Hoe ga je om met zachtheid en kwetsbare gevoelens van jezelf en van de ander?Zaterdag 13 april  -  De Dansende Os – Schalkburgerstraat 28 Hengelo

Vandaag onderzoeken we het aspect “uitstraling van zelfvertrouwen”. Wat voor twijfels heb jij over jezelf en over de manier waarop jij overkomt in je relatie met anderen? Welke onduidelijke strukturen verhinderen dat je straalt en jezelf aan de anderen laat zien?Zaterdag 11 mei  -  Ruimte voor Balans – Potsstraat 15 Enschede

Deze middag gaat over het konkreet maken van dingen. Hoe communiceer je je plan van aanpak en hoe ga je met anderen samen ervoor zorgen dat het helemaal voor elkaar komt? Wat is ieders rol en hoe communiceren jullie onderling over de voortzetting van het project? Hoe geef je samen met anderen vorm aan je inzichten en dromen?Zaterdag 8 juni  -  De Dansende Os – Schalkburgerstraat 28 Hengelo

Het aspect van deze middag is "positieve of negatieve reacties op duidelijke uitdagingen".  Hoe ga je met de anderen om wanneer het erom spant? Wordt het oorlog of ga je samen spijkers met koppen slaan. Zeg je werkelijk wat je te zeggen hebt?Zaterdag 13 juli  -  Ruimte voor Balans – Potsstraat 15 Enschede

Deze dag gaat over verbinden en samen zijn. De uitdaging is of jij je met jouw thema's en meningen met anderen en hun ideeën kunt verbinden.  Vertel je jouw verhaal helder genoeg? En hoeveel water kun je bij de wijn doen, zodat er een gezonde balans ontstaat in de inbreng van de alle deelnemers die samenwerken?Zaterdag 10 augustus  -  De Dansende Os – Schalkburgerstraat 28 Hengelo

Het thema van deze dag is 'geven en nemen in balans'. Dit is volgens de systemische theorie naast binding (recht op een plek) en ordening (de juiste verhouding) een belangrijk aspect in relaties. We gaan aan het werk met vragen als: Den jij van nature eerder een gever of een ontvanger? Zijn geven en nemen in balans en hoe zorg je dat dit zo blijft?Zaterdag 14 september  -  Ruimte voor Balans – Potsstraat 15 Enschede

Deze middag gaat over het thema 'opkomen voor jezelf'. Daarom werken we vandaag met vragen als: Hoe zorg je voor jezelf en je eigen belangen in de relatie? Kun je je eigen weg gaan, zonder de ander af te wijzen? Waarin ben je geneigd jezelf weg te cijferen en je terug te trekken om de ander te behagen?Zaterdag 12 oktober  -  De Dansende Os – Schalkburgerstraat 28 Hengelo

Het thema van vandaag is 'visie' (zicht op ontwikkeling). Een goede relatie wil ontwikkeld worden. Dat betekent dat je samen weet wat je wilt en waar je naar toe wilt. De vragen zijn: Hoe zien we onze relatie en wat willen we ermee? Wat zijn onze doelen? Waar zijn we samen naar op weg? Hoe werken wij daaraan en hoe zien wij zelf de ontwikkeling van onze relatie?Zaterdag 9 november  -  Ruimte voor Balans – Potsstraat 15 Enschede

Deze middag is dit keer 'macht'. In de positieve zin is macht kracht. Vandaag gaan we bezig met vragen als: Wanneer en op welke manier wordt in jouw relatie macht uitgeoefend? En hoe ga jij en gaat de ander daarmee om? Wanneer is er sprake van je gedwongen voelen, van controle of manipulatie?Zaterdag 14 december  -  De Dansende Os – Schalkburgerstraat 28 Hengelo

Het thema van vandaag is 'toekomstgerichte energie' en het gaat over veiligheid, vertrouwen, acceptatie en loslaten. We kijken terug naar wat het afgelopen jaar ons geleerd heeft, wat we achter ons kunnen laten en hoe we verder gaan de toekomst in. Vragen zijn: hoe zie ik onze relatie over een jaar of over vijf jaar? Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we samen met vertrouwen de toekomst tegemoet?Deze open middagen zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is altijd welkom.


Aanmelding:


We nodigen je van harte uit om op deze middagen mee te doen. Maar meld je dan wel tijdig aan met je naam, telefoonnummer en emailadres. Zo weten we op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Neem je vrienden mee, vraag hen dan om zichzelf even aan te melden.
Locatie Enschede:     Centrum Ruimte voor Balans, Potsweg 15 B

Locatie Hengelo:    Centrum De Dansende Os, Schalkburgerstraat 28

www.roots-and-wings.nl                            www.hansplanje.nl