Nieuwjaars Receptie

Roots & Wings                  T O P C O A C H I N G                         S Y S T E M I S C H  W E R K

Nieuwjaarsreceptie - zaterdag 4 januari


Met Hans Planje en Tosho Kooimans

Tijd: 13:00 tot 17:00 uur

Plaats: De Dansende Os

Schalkburgerstraat 28 Hengelo

Vrijwillige bijdrage

Tijdige opgave verplicht
Heb jij zin om het nieuwe jaar in te luiden met een verrassend programma?


Wij bieden die gelegenheid en nodigen jou uit voor deze spetterende nieuwjaarsreceptie.Het thema van deze receptie is:   "Het jaar 2020:  Concrete stappen"Deze bijeenkomst beoogt in de eerste plaats een ontmoeting en uitwisseling met bekenden en onbekenden met een hapje en drankje. Daarbij bieden wij gelegenheid deel te nemen aan een aantal activiteiten:


-   een astrologische voorbeschouwing over het nieuwe jaar door Hans met simultane opstelling door Tosho

-   een oefening in tweetallen om jouw doelen en leermomenten voor het nieuwe jaar helder te krijgen

-   een wandeling door het nieuwe jaar

-   informatie door docenten die verbonden zijn aan De Dansende Os over hun activiteiten


Tussendoor is er voldoende tijd voor gesprek en uitwisseling. Het is wel de bedoeling dat je de hele middag aanwezig bent. Het is dus geen gewone inloop en uitloopreceptie.


Verlotingen:

Aan het eind van de dag verloten we onder de aanwezigen één gratis privé opstelling met Tosho en één gratis horoscoopduiding over je persoonlijke jaarthema's met Hans.Aanmelding:

De nieuwjaarsreceptie is gratis toegankelijk, mits je je van te voren per mail aanmeldt met je naam en telefoonnummer. Om kosten te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage. We zien je graag.Houd er rekening mee dat de ruimte beperkt is. Meld je dus tijdig aan om teleurstelling te voorkomen.