Money Intensive

Roots & Wings                  T O P C O A C H I N G                         S Y S T E M I S C H  W E R K

Money Intensive 


Wanneer je geregeld in je leven geld tekort hebt, of wanneer je zo gehecht bent aan geld dat je het niet uit kunt geven, vanwege angst voor een toekomstig tekort, dan is het tijd om mee te doen met deze Money Intensive.

Geld is overal. Maar waar ben jij?


Aan een besloten groep van maximaal 6 deelnemers bied ik een drieluik aan over geld. Dit drieluik bestaat uit drie dagdelen, waarin we werken met geld-opstellingen, geleide meditaties en kritisch onderzoek van over-tuigingen. Door deze opzet leer je in korte tijd wat een gezonde relatie met geld voor jou betekent. Wanneer jij bereid bent om dit drieluik open aan te gaan, dan zal dit een doorbraak veroorzaken in jouw financiële leven.


De systemen waar jij deel van uit maakt, zoals je familie van herkomst, de staat waartoe jij als burger behoort, het geldsysteem waarin je leeft en werkt, welk geslacht je hebt en de taal waarin jij denkt, het geloofssysteem waarin jij bent groot gebracht, de waarden en normen die jij aanhangt, jouw politieke idealen .... dit alles is van invloed op hoe jij tegen geld en bezit aankijkt.


Geld-opstellingen maken de invloed van deze speelvelden letterlijk zicht-baar. Je wordt je bewust van hoe jouw relatie ten opzichte van geld gegroeid is. En je kunt door deze bewustwording afscheid gaan nemen van belemmerende ideeën en emoties. Hierdoor kun je weer met een open blik naar geld en bezit gaan kijken en jouw financiële leven een frisse impuls geven.


Wat voor relatie heb jij met geld?


We gaan je angst voor tekorten, je weerstanden en je afkeer, je verkeerde overtuigingen en je verwarringen grondig onder de loupe nemen. En er  vervolgens afscheid van nemen.


Met dit alles start jij een proces dat leidt tot financiële vrijheid, waardoor jij je dromen -voor jezelf en anderen- kunt gaan realiseren. It is up to you!


Wat houdt je tegen? Precies, dat wordt duidelijk in deze Money Intensive.

Denken in tekorten geeft je een armoedig leven.

Denken vanuit overvloed geeft je ... ?  Juist! 

Thema'sGeld

Eigenwaarde

Onschuld

Zelfstandigheid

Vrijheid

Voldoening

HulpbronnenGeld


Geld is overal, in overvloed.


Zodra je dit inziet en voelt hoe waar dit is, kun je besluiten je echt volledig open te stellen voor geld.


Je komt door geleide meditaties in contact met je diepste verlangens, naar dat waar jouw ziel naar verlangt.

In de opstelling worden belemmerende ideeën en gevoelens duidelijk zichtbaar.

Tenslotte oefen jij met door jou gekozen overtuigingen, die jou het meest van dienst zijn voor jouw eigen ontplooiing.Geld is neutraal.


Het is volledig aan jou wat je ermee doet. Met geld kun je bijvoorbeeld je liefde laten blijken. Je kunt laten zien wat jij belangrijk vindt. Je kunt erdoor meebouwen aan de wereld om je heen. Je kunt het beste uit jezelf en de mensen om je heen gaan halen.We gaan van start. Doe mee!Zodra er 6 aanmeldingen zijn gaan we van start.


* Drie blokken van samen in totaal 10 uur. Data en tijden in onderling overleg.
* Op door de weekse avonden en/of middagen in het weekend
* Met tussenpozen van ongeveer twee weken
* Op een locatie in Hengelo (O)
* Met geld-opstellingen, geleide meditaties en onderzoek van overtuigingen
* Investering: 350 euroP.S. Ooit volgde ik een workshop om te stoppen met roken. Na afloop van deze middag kon ik definitief stoppen, omdat het mij toen absoluut duidelijk werd hoe mijn verkeerde denkwijze het roken in stand hield. Deze dag kostte destijds 300 gulden, wat nu te vergelijken valt met minstens 350 euro. Inmiddels heb ik de laatste 33 jaar niet meer gerookt. Ik rookte een pakje per dag. Reken maar uit hoeveel geld deze workshop voor mij heeft vrijgemaakt. Een kleine investering dus vergeleken met wat het me opleverde.